adıyaman escort konya escort ordu escort samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม : อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
  
กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 กันยายน 2559    หน้าแรก 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
จดหมายข่าวการชำระภาษี ประจำปี 2559 
     
จดหมายข่าวการชำระภาษี ประจำปี 2558 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองาง เรื่อง การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการขุดลอ...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องการพิจรณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการว่างท่...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายที่ 5)...     จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามัคคีธรรม...     จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล๋นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งสนามน...     จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560...     จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้า...     จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่5
   ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการวางร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านช่องกุ่ม
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านช่องกุ่มน้อย
   ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านช่องกุ่ม
   ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขยายคอนกรีตข้างสำนักงาน
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 41 รายการ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเกาะลอย ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขวาง(16 ก.ย. 59)
   ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลบมาบไผ่
   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  วันที่  9  มกราคม  2559 ...
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2558 ...
กิจกรรมจัดงานเทศกาลดูนกน้ำตามเส้นทางนกงู (นกอ้ายงั่ว)  ครั้งที่ 8  ประจำปี  2558     ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  

 
นายก อบต.ช่องกุ่ม
นายมนตรี ประยงค์ขำ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.91.243.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 124,408

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซส์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-262530  Fax : 037-262521
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.